Ceny
Cena projektu je vždy individuální, odvíjí se od detailního posouzení jeho náročnosti a je věcí dohody. Orientačně lze vycházet z hodinové sazby, ta činí 800 Kč bez DPH. V případě větších zakázek a/nebo dlouhodobé pravidelné spolupráce bude cena nižší.